Modulex Stålskorsten

Modulex Skorstenssystem, den säkra skorstenen från NSP
Marknadens säkraste skorsten. En mycket stabil stålskorsten med en mängd olika moduler.
Inget montage blir omöjligt här vad gäller sidodragningar, bakanslutningar, etc.

Här har vi inte sparat på krutet vad gäller material.
Säkerhet, stabilitet och kvalitet är viktigt i allmänhet när det gäller skorstenar, och vid bakanslutning eller sidodragningar i synnerhet.
Här finns även designutföradet Modulex XXL.
En Modulex stålskorsten finns i flera utföranden och färger.

Kategori: